Heldhaftig op het Ereveld Sneuvelde

 

MAIRESSE Marcel , 3067, L/Corp. - Sneuvelde op 23 Dec 1943 te SAN PIETRO (Italië)

Vervoegde zich, met het Contingent uit het Middel-Oosten, bij de Belgische Krijgsmacht, nadat hij met een eenheid der Fransche Vrije troepen, den veldtocht in Libïe meegemaakt had. Nam dienst bij de Commando-eenheid, zodra deze gevormd was. Gaf blijk van strijdlust, moed en beleid gedurende gevaarlijke opdrachten. Werd in een nachtgevecht, twee kilometer binnen de Duitsche linies, omstreeks San Pietro, zwaar gekwetst. Verdroeg dapper en zonder klagen zijn lijden terwijl hij met groote moeite naar de bevriende linies gebracht werd. Stierf in de bevriende voorposten.

DETON Albert, 9324, Lt - Sneuvelde op 03 Jan 1944 te MONTENERO (Italië)

Was één van de eersten om te ontvluchten en zich bij het Belgisch leger in 't Verenigd Koninkrijk te vervoegen, nadat hij, gedurende de 18 dagen van den veldtocht in België medegevochten had. Was één der officieren, die de Commando-eenheid vormden en opleidden. Nam, op 't Italiaansch front, deel aan menigvuldige wachtronden en gevechten over de Sangro. Was, door zijn bedrijvigheid, verachting van het gevaar en geestdrift, een gestadig voorbeeld voor allen. Sneuvelde aan 't hoofd van een nachtronde, omstreeks Montenero.

MENY Adolphe, 39567, Lt - Sneuvelde op 06 Nov 1944 te DOMBURG (Walcheren) (NL)

Gaf blijk van den grootsten moed tijdens de verrichtingen op het Eiland Walcheren in November 1944. Begeesterde zijn sectie door zijn voorbeeld en zijn gevaarsverachting. Werd den 5 november 1944 te Domburg (Walcheren) doodelijk gekwetst terwijl hij aan het hoofd van zijn sectie mitrailleusenesten betormde. 

DIVE François, 0691, Cpl - Sneuvelde op 06 Nov 1944 te DOMBURG (Walcheren) (NL)

Keursoldaat, neemt met de Commando-eenheid deel aan de gevechten op het Eiland Walcheren. Op 6 november, bij een stormaanval in de bosschen benoorden Domburg, beschiet hij als Bren-gunschutter, niettegenstaande het gebrek aan dekkingen en het hevig vuur van den vijand, nauwkeurig en stoutmoedig de vijandelijke wapens. Valt op zijn post, doodelijk aan het hoofd en aan den schouder getroffen door een vijandelijke vuurbui.