Onthaal Oprichting Organisatie Veldtochten De Namen In Memoriam Monumenten Getuigenissen Contact Links

De Brigade Piron

Gesneuveld op het Veld van Eer voor onze Vrijheid

Soldaat Pierre HAUZEUR

2e Bataljon - Support Compagnie

Geboren te Ensival op 20 Juli 1920

Gedood te Capelle op 23 April 1945

Begraven te Verviers

 

Citaat : "Hij was een jonge vrijwilliger, zeer vaderlandslievend. Als lid van een sectie die met een opdracht belast was,  trok hij in de hoedanigheid van radiotelegrafist op naar de vijandelijke linies. Hij gaf blijk van opmerkelijke koelbloedigheid bij het onderhouden van de contacten met het Bataljon, en dit ondanks het hevig vijandelijke vuur. Hij werd tijdens deze opdracht op zijn post dodelijk getroffen".

 

Pierre Hauzeur vertrok op 22 april 1945 om 20.30 u met de patrouille van Sgt. Biesmans over de Bergse Maas in de vijandelijke linies richting Meeuwen (NL). Hij was radiotelegrafist en diende in verbinding te blijven met de C.P. (Commanding Post) van het Bataljon en dit gedurende vijf uren onder vijandelijk spandau-vuur. Hij werd dodelijk getroffen door kogels in de keel tijdens het terugkeren met het bootje. Bij deze actie vielen zes doden en vier gewonden. De gesneuvelden waren Joseph Biesmans, Arthur Coopman, Pierre Hauzeur, Charles Martens, Philippe Speth en Jean-Paul Van Goethem. De gewonden waren Havaux (die het bootje bestuurde), Heens (hij kreeg een kogel in het dijbeen), Mortier en Jozef Van Acker (die een granaatscherf in het hoofd kreeg, maar gered werd door zijn helm).

Zie getuigenis Pierre Hauzeur

Begrafenispleichtigheid van Joseph BIESMANS, Pierre HAUZEUR en Jean-Paul VAN GOETHEM (kerk van Kaatsheuvel)