Onthaal Oprichting Organisatie Veldtochten De Namen In Memoriam Monumenten Getuigenissen Contact Links fr en

De Brigade Piron

Oprichting in Groot-Brittannië

1940

10 Mei 1940 : Invasie van België door Duitse troepen

22 Mei : Luitenant-Generaal Ridder V. van STRYDONCK de BURKEL wordt ter beschikking gesteld van de Belgische autoriteiten. Hij komt te Londen aan vergezeld van Stafofficieren van de 1ste Militaire Omschrijving.

Op 25 Mei, na een onderhoud met Kapitein-Commandant SBH Charles CUMONT (adjunct van de attaché bij Belgische Ambassade te Londen). Er wordt beslist dat de Belgische militaire zullen gehergroepeerd worden in een kamp in TENBY. Op last van LtGen DENIS, Minister van Landsverdediging, wordt LtGen van STRYDONCK aangewezen om het bevel van het BMHK (Belgische Militaire Hergroeperingkamp) op zich te nemen.

28 Mei : Overgave van het Belgische Leger.

20 Juni : LtGen van STRYDONCK wordt aangesteld als commandant van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië.

23 Juni : Minister JASPAR legt voor de radio (BBC) een verklaring af. Hij roept alle Belgen op aan de zijde te blijven van degenen die de strijd voortzetten en zich bij hem in Groot-Brittannië te vervoegen.

21 Juli : Het effectief op 21 Juli : 462 mannen

8 Augustus : Uitreiking van militaire boekjes en toekenning van de stamboeknummers van de Belgische militairen in G-B.

10 Augustus : Oprichting van de gevechtseenheid en van de pionierseenheid.
20 Augustus : Oprichting van de 1st Compagnie Fuseliers (Cdt LEGRAND) te LLANELLY
25 Augustus : Oprichting van de 2de Compagnie Fuseliers (Kapt SMEKENS) te PENALLY
4 September : Oprichting van de 3de Compagnie Fuseliers (Cdt CAMBIER) te PENALLY
21 September : Een schoolpeloton wordt opgericht (Lt J. BLOCH)
28 oktober : Oprichting van de 4de Compagnie Fuseliers (Capt VERSTRAETEN). Zij zal zich in PENALLY inkwartieren.

30 oktober : De Ministers PIERLOT, GUTT, SPAAK en DE VLEESCHAUWER stellen de Belgische Regering weer samen te Londen.

8 November : Oprichting van de Staf Compagnie

Het 1ste Bataljon Fuseliers bereikt einde December zijn volledig effectief : 825 Officieren onderofficieren en manschappen.

 

1941

3 Januari 1941 : Oprichting van de Batterij Artillerie (Cdt HIRSCH) te CARMARTHEN. De 3de Compagnie verlaat TENBY voor HAVERFORDWEST.

9 Februari : Oprichting van het Eskadron Pantserauto's (Cdt de WALCKIERS)

15 Februari : Wapenschouwing waarbij Eerste Minister, Mr PIERLOT aan het 1ste Bataljon Fuseliers zijn Vaandel overhandigt.

20 Februari : Het Bataljon verlaat zijn onderkomen te TENBY om zich te vestigen te CARMARTHEN. De Staf van LtGen van STRYDONCK, enkele diensten en de instructietroepen blijven te TENBY.

In April, alle voertuigen van de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië moeten vier kentekens dragen :
het Belgische immatriculatienummer, het nummer van de eenheid op een gekleurde ondergrond (110 in het wit op een rode ondergrond voor de Bataljon Fuseliers, 114 in het wit op half rode, half blauwe ondergrond horizontaal geplaatst voor de Artillerie Batterij), de letter "B" en een kokarde met de nationale kleuren.

13 Mei : De Batterij Artillerie gaat zich huisvesten in ST-DOGMAELS en daarna in VELINDRE

10 Juli : de Staf, de kern van het Pantsereskadron en de nog steeds te TENBY verblijvende Belgische militairen vertrekken naar GREAT MALVERN

Einde Juni komt het in Canada opgeleide contingent Belgische militairen in Groot-Brittannië aan. Deze troep, die "de Canadezen" zal genoemd worden, wordt naar MALVERN (Compagnie A van het 2de Bataljon Fuseliers in oprichting te vormen).

September 1941. Het Pantsereskadron heeft de eerste pantserauto's ontvangen : een Rolls-Royce (1920) en twee Lanchester (1930).

Oktober : Het Eskadron ontvangts veertien pantsers GUY Mark I A.

 

1942

Januari 1942 : De Batterij begint met haar omvorming in het gebruik van de houwitsers 25 Pdr die ze ontving in December 1941.

6 Januari : Majoor SBH J-B PIRON ontscheept te GREENOCK (Schotland) komend van Gibraltar met de Poolse pakketboot BATORY. Hij reisde vergezeld door Commandant SBH de SELLIERS de MORANVILLE en door Luitenant R. DIDISHEIM.

14 Februari : Majoor SBH PIRON wordt opgenomen in de Staf Compagnie van de Landmacht.

Op 20 Februari wordt de "Brigade Train" opgericht. Commandant WINTERGROEN neemt het bevel.

23 Februari : Luitenants DIDISHEIM en PATERNOTTE worden aangeduid voor het 1ste Bataljon Fuseliers.

9 April : Kapitein Georges HOUBION, Luitenants OSSELAER en BERTHELSON en Onderluitenant SAUSSEZ worden opgenomen in de Staf Compagnie van de Landmacht.

21 April / HET Eskadron verlaat MALVERN om zich in PEMBREY te vestigen waar hij zijn eerste oorlogsopdracht zal uitvoeren : toezicht op de kust tussen PEMBREY en KIDWELLY.

25 April : Kapitein SBH M. PONCELET wordt opgenomen in de Staf Compagnie de de Landmacht en in onderhoud geplaatst bij de Batterij
Majoor SBH J-B PIRON wordt aangeduid door de Commandant der Landmacht in Groot-Brittannië als adjunct-hoofdofficier en wordt met de leiding gelast van de gezamenlijke training van het 1ste Bataljon Fuseliers, de Batterij Artillerie en het Eskadron Pantserauto''. Hij richt in KINETON , een kleine vooruitgeschoven staf op met Commandant CANNEPEEL en Luitenant DIDISHEIM.

8Mei : Stichting van de onafhankelijke Parachutisten Compagnie onder het bevel van de Commandant van de Landmacht in Groot-Brittannië. Het bevel wordt toevertrouwd aan Commandant THISE.

1 Juni : Het Eskadron Pantserauto's verhuist om een nieuw kantonnement te bezetten te HUMBERSLADE PARK.

4 Juni : De Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië worden officieel ter beschikking gesteld van de Geallieerden terwijl ze reeds bestaan sinds 30 Juli 1940.

8 Juni : Het 1ste Bataljon verlaat CARMARTHEN en vindt onderkommen te WALTON HALL.
De Batterij komt terug uit LLANELLY om zich te MORETON MORELL te vestigen. Deze kantonnementen bevinden zich op 10 kilometers ten zuiden van LEAMINGTON SPA.

7 Juli : De Belgische Regering aanvaardt een troep "Commando's" te vormen. Richtlijnen worden aan de militaire autoriteiten gegeven om personeel te rekruteren.

9 Juli : Majoor SBH PIRON wordt in onderhoud geplaatst bij het 1ste Bataljon Fuseliers.

7 Augustus : De eerste kandidaat-vrijwilligers voor de Commando Eenheid verlaten het 1ste Bataljon voor ABERSOCH. Kapitein DANLOY wordt de 4de Troop van het 10e Commando, dat ook tropen van de Franse, de Nederlanders, de Polen en Noren omvat.

Op September : Het Eskadron Pantserauto's verlaat HUBERSLADE PARK om zich op te stellen bij PORTHCAWL waar het wordt toegevoegd aan het 49th Reconaissance Regiment van de 49th Division (Polar Bears). Het 1ste Bataljon verlaat WALTON HALL om zich onder tent in PENNYBONT te vestigen.
In September neemt Majoor SBH PIRON het bevel van de 1ste Bataljon Fuseliers.

19 October : Het Bataljon vehuiste naar CHEPSTOW.

24 November : Majoor B. de RIDDER wordt aangewezen om het bevel te nemen van de Batterij Artillerie.
De militairen met een tegenwoordigheid van 9 maanden in de strijdkrachten mogen het kenteken "BELGIAN ARMY IN UNITED KINGDOM" op hun kledij opdragen.

Einde van de maand december kondigt een ingrijpende wijziging aan in het bevel van de Landstrijdkrachten.
Eerste Minister H. PIERLOT roept Majoor SBH J. PIRON naar Londen om hem in te lichten omtrent het definitief herstructureringsplan van de Landstrijdkrachten. Majoor Piron komt van deze zending terug in het bezit van het bevelhebberschap van de nieuwe eenheid : De Eerste Groepering.

Opgemekt dient te worden dat per slot van rekening de War Office de beslissing nam tot oprichting van een mogelijk gebruik bij de oorlogsoperaties. Deze plannen pasten tevens de Belgische Regering.

De Nederlandse Brigade "Prinses Irene" werd gereorganiseerd op zelfde datum en op zelfde voet bepaald door de War Office.

 

1943

8 Januari : Het 1ste Bataljon en de Batterij verlaten CHEPSTOW voor CLACTON-ON-SEA.

21 Januari : ONTBINDING van het 1ste Bataljon Fuseliers.
Het Groepering wordt geherstructureerd in drie onafhankelijke eenheden van 300 mannen.

Elke eenheid bestaat uit een staf en 7 pelotons :
1. Transmissies
2. Peloton Support
3. Storm infanterie
4. Storm infanterie
5. Storm infanterie
6. Mitrailleurs
7. Administratie (transport, bevoorrading, brancardiers,…)

Februari : Het Groepering vertrekt uit CLACTON-ON-SEA voor LOWESTOFT.

Majoor PIRON werd Luitenant-kolonel benoemd op 15 april 1943.

De reorganisatie van het commando van het Landmacht en van het Bataljon heeft een nieuwe verdeling van de officieren tot gevolg :

Op het Staf van de 1ste Groepering :

Commandant PONCELET en HOUBION, Kapiteins WOLFERS, RICHIR, VAN HOVER en RICHARD, Luitenants DIDISHEIM, KIRSCHEN en JACQUES.

Eskadron Pantserauto's : Commandant SBH de SELLIERS de MORANVILLE.

Commandanten van de onafhankelijke eenheden : Commandant WINTERGROEN (1ste), WATERLOOS
(2de) en NOWE (3de)

De ArtillerieBatterie : Majoor B. de RIDDER

Op 24 maart ontvangst het Eskadron 14 pantserauto's HUMBER Mk IV en in April krijgen de eenheden hun 6 Pdr ATK kanonnen (57mm).

7 oktober : Begin van de vorming van de Genie Compagnie. Kapitein SMEKENS zal het bevel voeren over de compagnie.

 

1944

Op 11 januari verhuist de Groepering naar Kent. Het Pantsereskadron vestigt zich te Broadstairs. De andere eenheden vestigen zich in Ramsgate en in Margate.

Begin februari : inschepingoefeningen met traject in zee en ontscheping op het strand.

In maart. Oprichting van een Luxemburgse peleton bij de Batterij.

30 april. Schietoefening van de Batterij te South Down Plain nabij Alfriston. De Belgische Batterij wordt eerst geklasseerd onder alle geallieerde regimenten.

6 mei : de Groepering verlaat Broadstairs om zich in tenten te legeren in de streek van Great Yarmouth.

5 juni : Geleidelijke aankomst van nieuw materieel in alle eenheden. Bijgevolg : verbetering van het moreel in grote mate, maar ontgoocheling bij het nieuws van de landing in Normandïe : de Groepering is er niet bij…

2 juli : nieuwe kantonnementen nabij Cambridge.

11 juli : Het Pantsereskadron ontvangt 12 nieuwe Scout Car DAIMLER Mk II. En op 20 juli van twee STAGHOUND AA uitgerust met twee mitrailleurs .50.

29 juli : order van de 21th Army Group :" de Groepering zal zich gereed houden om te bewegen naar een marshalling area op 3 augustus om 0001 U.

30 juli : iedereen bereidt actief zijn persoonlijke uitrusting voor.

3 augustus : de Groepering beweegt naar Tilbury.

4 augustus : de inschepingoperaties vangen aan om 0900 uur in de dokken van Tilbury.
Er zijn drie LIBERTY SHIPS :
De "Henri Austen" voor de Staf van de Groepering, de 2de Gemotoriseerde Eenheid en de Liaison.
De "Paul Benjamin" voor het Pantsereskadron
De "Finlay" voor de 3de Gemotoriseerde Eenheid.

De 1ste Gemotoriseerde Eenheid en de Batterij schepen in op een Britse cargo : de "Empire Gladstone".
Om 18.30 uur, afvaart om zich bij het konvooi in vorming te Whistable te voegen.

Vanaf 18.15 uur maakt het konvooi zich gereed en zet zich in weging...... naar Normandië.......