Onthaal Oprichting Organisatie Veldtochten De Namen In Memoriam Monumenten Getuigenissen Contact Links

De Brigade Piron

Gesneuveld op het Veld van Eer voor onze Vrijheid

Sergeant Joseph BIESMANS

2e Bataljon - Support Compagnie

Geboren te Rocourt op 6 September 1919

Gedood te Capelle op 23 April 1945

Begraven te Rocourt

 

Citaat : "Hij ontvluchtte België in 1941 en voegde zich daarna bij de Belgische Krijgsmacht in Groot-Brittannië. Hij onderscheidde zich tijdens de veldtochten in Normandië, België en Nederland, waar hij talrijke en gevaarlijke opdrachten met succes volbracht. Hij had de opdracht om aan het hoofd van zijn sectie vijandelijke linies op te zoeken. Hij gedroeg er zich moedig, ondanks de moeilijkheden en de geleden verliezen. Hij werd dodelijk gewond terwijl hij naar de bevriende linies terugkeerde nadat zijn opdracht er op zat. Hij zal voor al zijn makkers het voorbeeld blijven van de zuiverste vaderlandsliefde".

 

Joseph Biesmans vertrok op 22 april 1945 om 20.30 u aan het hoofd van een patrouille over de Bergse Maas in de vijandelijke linies richting Meeuwen (NL). Nadat hij vier Duitsers gedood had, moest hij wegens zware verliezen aan manschappen zich terugtrekken. Tijdens die terugtocht met een bootje naar Sprang-Capelle kreeg hij een kogel in het been en daarna nog één in het hoofd. Bij de aankomst in Capelle was hij al overleden. Bij deze actie vielen zes doden en vier gewonden. De gesneuvelden waren Joseph Biesmans, Arthur Coopman, Pierre Hauzeur, Charles Martens, Philippe Speth en Jean-Paul Van Goethem. De gewonden waren Havaux (die het bootje bestuurde), Heens (hij kreeg een kogel in het dijbeen), Mortier en Jozef Van Acker (die een granaatscherf in het hoofd kreeg, maar gered werd door zijn helm).

Begrafenispleichtigheid van Joseph BIESMANS, Pierre HAUZEUR en Jean-Paul VAN GOETHEM (kerk van Kaatsheuvel)