Onthaal Oprichting Organisatie Veldtochten De Namen In Memoriam Monumenten Getuigenissen Contact Links fr en

De Brigade Piron

Veldtochten

Veldtocht van Normandië Veldtocht van België Veldtocht van Nederland 1944 Veldtocht van Nederland 1945 Duitsland 1945

Het Veldtocht van Nederland 22 september - 17 november 1944

De Slag van Nederland word ook genoemd de slag der kanalen, maar ook die van de hindernissen. Het kanaal van de verbinding Maas-Schelde, blijft in BREE, één der opperplaatsen waar vermoord de Compagnie Genie. Op 25 september, bouwt de Genie een Bailey brug (de Brussel Bridge). Het materieel wordt geleverd door het 8ste Britse Korps. In de dagen die volgen, duizenden voertuigen van het 21ste Strijdkrachten Groep zullen deze gebruiken. Enige punt van doorgang, deze brug zal leiden tot de overwinning.

Op 26 Sep's morgens, de Brigade gaat de brug over voorafgegaan door de gepantserde voertuigen. Het terrein ten westen van de Maas is leeg van vijanden. Het is alleen naar in WESSEM dat het kontakt herneemt. Luitenant VERHAEGEN wordt er gedood.

De situatie van de Brigade is moeilijk. Ze moet een zeer brede front bezetten en zich verzekeren van de verbinding van het Brits en Amerikaans leger in de hoek gewand met het kanaal van Wessem en de Maas.

Op 28 september, de 3de Compagnie van Majoor NOWE gaat de grens over te KESSENICH. Ze bevindt zich onder het vuur van de machinegeweren van de vijand, maar bereikt het dorp van THORN te vervoegen in waar zij zich defensief instellen. Twee "Troop" van het eskadron bezetten HUNSEL en EL. De geniecompagnie verdedigt de plek van OPHOVEN. De Brigade bezet ook het dorp van ITTERVOORT.

Op 29 september, de Brigade gaat onder het bevel van het 19de Amerikaanse Korps en een detachement bestaande uit "Shermann" tanks, destroyers tanks en lichte tanks, onder het bevel van Colonel ELMS, hij is adjunct. De Brigade krijgt als opdracht het westelijk gebied van het kanaal en de Maas te zuiveren.

Op 30 september, word een aanval gelanceerd tegen SANDFORT, die onder de handen volt van de 1ste Gemotoriseerde Eenheid. De tactische Staf van de Brigade installeert zich in het kleine dorp van NEERITTER.

Op 1 oktober, Luitenant JACQUES, chef van de sektie Provoostschap, valt onder de duitse kogels.

Op 2 oktober, de 2de Gemotoriseerde Eenheid, ondersteund door Amerikaanse tanks. Zet een operatie op tegen WESSEM waar een duits garnizoen de hoek bezet gevormd door de Maas en het kanaal. De infanterie komt aan een honderdtal meters van het dorp, maar de vijand verdedigd zich met veel inzet en het peloton wordt onder vijandelijk vuur genomen. De amerikaanse tanks aarzelen naar voor te gaan in het open terrein, schrikhebbend van de duitse anti-tanks wapens, en komt alleen van ver ondertussen. Kolonel PIRON beslist dan het peloton terug te roepen en die de bevriende linies bevoegd, gelukkig zonder verliezen. Op 2 oktober 1944,  kreeg het 4e aanvalspeloton van de 1e Onafhankelijke Compagnie de opdracht de vijandelijke stelling gelegen vóór het kanaal van Wessem aan te vallen,  te vernietigen en de vijand terug te drijven achter het kanaal (Getuigenis)

Op 5 oktober, na enkele kalme dagen, doet de Regerende Prins de eer aan de Brigade door een bezoek. Hij komt plotseling  aan en onderhoud zich met Kolonel PIRON en de officieren van zijn Staf.

Op 10 oktober, de hele "Scout-Sektie" van Luitenant BURY verdwijnt voor altijd in de nacht…

Gedurende één maand, blijft de Brigade in positie in deze regio waar het meer en meer vochtig word en meer en meer koud. Defensief ingesteld in de gegraven grachten in de modder, nachtelijke patrouilles, bom aanvallen,…

Op 27 oktober, worden duitse patrouilles onderschept door de 3de Compagnie.

Op 1 November, in de sector van het kanaal van Wessem, word de Brigade afgelost door de 7de Britse Brigade en onder het bevel van de 53ste Divisie van Wales.  Om een sector van 3km te bezetten tussen HUNSEL en EL. De 3de Eenheid verdedigd Hunsel, de 1ste verdedigd El, het centrum van het dispositief wordt bezet door de 2de en de Genie. Terwijl de rest van de Brigade zich installeert te Groote-Beersel. Hier ook, gedurende twee weken, gaan de mannen van de Groepering de duitse posities teisteren, maar ook enkele verliezen leiden.

Op 6 November, Generaal DEMPSEY, commandant van het 2de Britse Leger komt aan in de Staf van de Brigade waar hij zich onderhoud met Kolonel PIRON. Hij zegt hem al de erkenning van Hoger Britse Commando voor de Brigade die stand gehouden heeft aan het Kanaal van Wessem, met weinige middelen, terwijl de rest van het Leger in Holland opereerde.

Op 9 November, de plannen van de toekomstige operaties worden ontvangen, een aanval met macht wordt gelanceerd voorbij het Kanaal van Wessem naar VENLO en de Maas. Formidabele middelen worden in actie gesteld. In afwachting van deze aanval.

Op 11 November, de commandant van de 53ste Divisie vraagt aan Kolonel PIRON de vijand terug te werpen tot aan de andere kant van het Kanaal van Wessem en observatie posten te installeren op de Westelijke oever. Om 18.30 U, begint Batterij Artillerie de vijandelijke posities te bestoken, 5 minuten later, het stormpeloton van de 2de Eenheid, rechts gesteund door de 3de Eenheid en links door de 1ste, gaat over tot de aanval. De aanval slaagt en de 2de Eenheid is langs het kanaal. Luitenant ROGGE die het peloton beveelt is gekwetste. De 1 Sergent majoor SILBERMANN springt op zijn jeep om hulp te dragen aan zijn officier, ondanks het gevaar. Hij bereikt hem, maar in het terugkomen naar de linies, springt de jeep op een mijn, dodend alle inzittende. Deze operatie kost het leven aan 6 mensen, 13 worden gekwetst. De goede afloop van deze opdracht heeft bijgedragen aan het succes van de generale aanval die de dag nadien heeft plaats gehad.

Op 14 november, komt de commandant van de 53ste Divisie Kolonel PIRON bedanken voor de steun gegeven door de Brigade.

Op 17 november, is het Hollandse avontuur gedaan. De Groepering, afgelost door de Engelsen, verlaat de regio van HUNSEL om in LEUVEN te gaan rusten.

 

 

Gesneuvelden op het Ereveld in Nederland 1944 (26)

TEGELBECKERS Joseph

2de Eenheid

Gedood op 25 september 1944 te Thorn

"Heeft zich, met de 2e gemotoriseerde Eenheid, zeer flink gedragen tijdens de veldtochten in Nederland en in België. Werd dodelijk getroffen tijdens de krijgsverrichtingen te Thorn (Nederland) op 25 september 1944"

CLOSSET Léo

2de Eenheid

Gedood op 25 september 1944 te Thorn

"Heeft zich, met de 2e gemotoriseerde Eenheid, zeer flink gedragen tijdens de veldtochten in Nederland en in België. Werd dodelijk getroffen tijdens de krijgsverrichtingen te Thorn (Nederland) op 25 september 1944".

 

MARCHAL Louis

2de Eenheid

Gedood op 25 september 1944 te Thorn

"Heeft zich, met de 2e Gemotoriseerde Eenheid, zeer flink gedragen tijdens de veldtochten in Nederland en in België en werd doodelijk getroffen tijdens de krijgsverrichtingen te Thorn (Holland) op 25 september 1944"

VERHAEGEN Alfred

2de Eenheid

Gedood op 26 september 1944 te Thorn

"Flink commandant van een infanteriepeloton, die sedert het begin van den veldtocht niet opgehouden heeft roemvolle daden te verrichten gedurende al de patrouilles welke hij vrijwillig heeft uitgevoerd. Op 26 september 1944, gevallen op het veld van Eer"

ANTONI Frédéric

2de Eenheid

Gedood op 27 september 1944 te Thorn

"Heeft blijk gegeven van groten moed tijdens een gevaarlijke dagpatrouille, werd op 27 september 1944 tijdens dit gevecht gedood"

VERCAUTEREN Joseph

2de Eenheid

Gedood op 25 september 1944 te Thorn

"Heeft zich, met de 2e gemotoriseerde Eenheid, zeer flink gedragen tijdens de veldtochten in Nederland en in België. Werd dodelijk getroffen tijdens de krijgsverrichtingen te Thorn (Nederland) op 25 september 1944"

VAN CALCK Joseph

2de Eenheid

Gedood op 27 september 1944 te Thorn

"Tijdens een dagpatrouille, is gekwetst geworden en in de handen van de vijand gevallen toen hij, onder een hevig vuur, poogde een zwaar getroffen makker op te rapen. Is gestorven in de omgeving van Thorn (Holland) op 237 september 1944, aan de gevolgen van zijn verwondingen".

de RADZITZKY d'OSTROWICK Henri

1ste Eenheid

Gedood op 1 oktober 1944 te Santford

"Soldaat van een aanvalspeloton. Voorbeeld van moed en toewijding voor allen. Vrijwilliger voor alle opdrachten. Gedood terwijl hij op den voorpost van Zantfort (Holland) op uitkijk stond".

 

JACQUES René

Staf Brigade

Gedood op 1 oktober 1944 te Thorn

"Heeft gedurende den veldtocht in Normandië en België, steeds blijk gegeven van een volstrekte gevaarsverachting bij het volbrengen van de hem toevertrouwde opdrachten. Gevallen op het Veld van Eer te Thorn (Holland), op 1 oktober 1944, toen hij stoutmoedig de vijandelijke linies genaderd was om een opdracht uit te voeren".

DENDONCKER Noël

1ste Eenheid

Gedood op 1 oktober 1944 te Thorn

"Korporaal der 1e Gemotoriseerde Eenheid, vol moed en dapperheid. Gesneuveld te Thorn (Holland) tijdens een door zijn eenheid gevoerden aanval".

SEMAL Emile

Genie Compagnie

Gedood op 2 oktober 1944 te Ophoven

"Op 2 oktober 1944, in den sector van Ophoven toen hij deel uitmaakte van een detachement dat ermede belast was door het vuur een operatie te dekken welke op touw gezet was om gekwetsten terug te brengen, waagde hij zich alleen tot bij den vijand en werd door een kogel in het hoofd doodelijk getroffen".

MORNARD André

Staf Brigade

Gedood op 2 oktober 1944 te Ophoven

"On October 2, 1944, in Ophoven's sector, being a part of a detachment charged to cover by the fire, an operation organized to return wounded persons, risked only near the enemy and was lethally wounded by a ball in the head ". 

ISENBORGHS Gustave

Pantsereskadron

Gedood op 2 oktober 1944 te Ophoven

"Uitstekend bestuurder van pantserwagens die goed zijn plicht gedaan heeft tijdens de veldtochten van Normandië en België. Werd te Ophoven tijdens een schermutseling met een vijandelijke patrouille gedood".

LINSSEN Alexandre

Genie Compagnie

Gedood op 23 oktober 1944 te Ophoven

"Uitmuntend en door zijn manschappen geëerd onderofficier der Genie met voorbeeldig moreel. Op 23 oktober 1944, in den sector van Ophoven, toen hij uit een wachtpost een vijandelijke granaat wilde verwijderen, begon deze te knetteren : slechts gehoor gevende aan zijn zorg zijn manschappen te beschemmen, gaf hij dapper zijn leven te beste door de granaat tegen zijn lichaam te drukken. Is overleden aan zijn verwondingen". 

DINANT Edouard

3de Eenheid

Gedood op 25 oktober 1944 te Kinrooi

"Gesneuveld als held, aan de gevolgen van zijn verwondingen, voor de verdediging der Haardsteden en der Eer van 't Belgisch Volk".

VAN DEN DAELE Roger

3de Eenheid

Gedood op 27 oktober 1944 te Thorn

"Terwijl de stelling zijner eenheid hevig door een sterke vijandelijke partij werd aangevallen, rukte hij vrijwillig vooruit om inlichtingen in te winnen. Gevallen door een kogel in het hoofd is hij ten gevolge van zijn verwondingen overleden". 

COGNIAUX André

Artillerie Batterie

Gedood op 30 oktober 1944

" Killed in commanded service, on October 30, 1944. "

GRUNSTEIN Nathan

Artillerie Batterie

Gedood op 31 oktober 1944

" Killed in commanded service, on October 31, 1944. "

STEVENS Guy

1ste Eenheid

Gedood op 1 november 1944 te Thorn

"Soldaat der sectie Recce, voorbeeld van kalmte en moed in alle omstandigheden. Op patrouille gedood voor Thorn".

MUREAU Jean

3de Eenheid

Gedood op 4 november 1944 te Thorn

"Onderscheidde zich steeds door zijn moed en koelbloedigheid en genoot de achting zijner chefs. Werd bij ongeval gekwetst en overleed op 4 november 1944 ten gevolge zijner kwetsuren". 

SILBERMAN Robert

2de Eenheid

Gedood op 11 november 1944 te Hunsel

"Gegradueerde van de 2e Gemotoriseerde Eenheid, met onvermoeibare toewijding en moed. Bij den aanval van een duitschen post, op 11 november 1944, vond hij den heldendood toen hij vrijwillig een gekwetsten officier ging opzoeken"

ROGGE Gérard

2de Eenheid

Gedood op 11 november 1944 te Hunsel

"Jong commandant van een stormpeloton der 2e Gemotoriseerde Eenheid. Heeft op schitterende wijze een nachtaanval geleid tegen een Duitschen post, voornaamste objectief voor de algemene leiding van de operaties. Heeft zijn opdracht met vastberadenheid vervuld, en een volledigen uitslage bekomen, ondanks het verzet van den tegenstander. Alhoewel gekwetst zijnde, weigerde hij zich te laten verzorgen vooraleer zeker te zijn van het ten volle gelukken der operatie. Werd gedood terwijl hij zich naar den hulppost begaf."

DELHOTTE Marcel

2de Eenheid

Gedood op 11 november 1944 te Hunsel

"Soldaat van een aanvalspeloton der 2e Gemotoriseerde Eenheid, met bewonderenswaardige moed en dapperheid. In volle actie gedood gedurende een zegevierenden aanval op een belangrijken vijandelijke post op 11 november 1944".

RACOUR Marcel

2de Eenheid

Gedood op 11 november 1944 te Hunsel

"Prachtig strijder van de 2e Gemotoriseerde Eenheid die zich steeds heeft onderscheiden tijdens de door zijn eenheid geleverde gevechten. In volle gevecht gedood tijdens een zegevierende aanval op een vijandelijken post, op 11 november 1944".

VAN ROSSE René

2de Eenheid

Gedood op 11 november 1944 te Hunsel

"Soldaat van een aanvalspeloton der 2e Gemotoriseerde Eenheid, met bewonderenswaardige moed en dapperheid. In vollen slag gesneuveld bij een zegevierenden aanval op een belangrijken vijandelijke post op 11 november 1944". 

VAN SNICK Jean-Baptiste

2de Eenheid

Gedood op 11 november 1944 te Hunsel

"Soldaat van een aanvalspeloton der 2e Gemotoriseerde Eenheid, met bewonderenswaardige moed en dapperheid. In vollen slag gesneuveld bij een zegevierenden aanval op een belangrijken vijandelijke post op 11 november 1944"